Home Page

Cảm tạ buổi tĩnh tâm "Hồng Ân Đức Tin"

Kính gửi quý cha, quý Thầy, quý Sơ, và quý anh chị,Ban Điều Hành và Trường Lãnh Đạo Phong Trào Cursillo Sacramento chân thành cám ơn Cha Chánh Xứ Bình...

Hình Ảnh Tỉnh Tâm "Hồng Ân Đức Tin" 08-11-2013

Xinh mời các Anh Chị xem hình ảnh tỉnh tâm Cursillo buổi chiều thứ Sáu và ngày thứ Bảy.

Tĩnh Tâm "Hồng Ân Đức Tin"

Để mọi Cursillistas có cơ hội nhìn lại tâm hồn và bản thân, sống thân mật với Thầy Chí Thánh và Anh Chị Em, học hỏi thêm Đức Tin và những điều hữu ích...

Tĩnh Tâm PTC-Sacramento 10/9/2013

Để mọi Cursillistas có cơ hội nhìn lại tâm hồn và bản thân, sống thân mật với Thầy Chí Thánh và Anh Chị Em, học hỏi thêm Đức Tin và những điều hữu ích...

Phục Vụ Như Mẹ Maria (Ultreya Tháng 10, 2013) (second reminder)

Kính chào qúy anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam: Xin kính mời quý anh chị cố gắng hy sinh bớt chút thời gian quý báu...

Phục Vụ Như Mẹ Maria (Ultreya Tháng 10, 2013)

Kính chào qúy anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam: Xin kính mời quý anh chị cố gắng hy sinh bớt chút thời gian quý báu...

Phục Vụ Như Mẹ Maria (Ultreya Tháng 10, 2013)

Kính chào qúy anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam:Xin kính mời quý anh chị cố gắng hy sinh bớt chút thời gian quý báu đ...

Đặc San 2014‏

Kính gởi quý thầy cùng quý anh chị Cursillista:Để giữ truyền thống tốt đẹp của phong trào Cursillo ngành Việt Nam Sacramento, hằng năm ban truyền thôn...

Pages