Home Page

Phục Vụ Như Mẹ Maria (Ultreya Tháng 10, 2013)

Kính chào qúy anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam: Xin kính mời quý anh chị cố gắng hy sinh bớt chút thời gian quý báu đến tham dự buổi họp liên nhóm hàng tháng của Phong Trào cho thật đông đủ để chúng ta có thể cùng ngồi lại với nhau đọc lời Chúa, học hỏi lời Chúa, th...

Phục Vụ Như Mẹ Maria (Ultreya Tháng 10, 2013)

Kính chào qúy anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam:Xin kính mời quý anh chị cố gắng hy sinh bớt chút thời gian quý báu đến tham dự buổi họp liên nhóm hàng tháng của Phong Trào cho thật đông đủ để chúng ta có thể cùng ngồi lại với nhau đọc lời Chúa, học hỏi lời Chúa, thờ...

Đặc San 2014‏

Kính gởi quý thầy cùng quý anh chị Cursillista:Để giữ truyền thống tốt đẹp của phong trào Cursillo ngành Việt Nam Sacramento, hằng năm ban truyền thông với ước muốn thực hiện cuốn Đặc San trong dịp lễ quan thầy Thánh Phao Lô. Vì Đặc San là nơi những thổn thức trong tâm hồn được tuôn đổ; những hoài n...

Ultreya Tháng 9 và Đón Tân Khoá Sinh 44 & 45

Kính chào quý anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam: Xin kính mời quý anh chị cố gắng hy sinh bớt chút thời gian quý báu đến tham dự buổi Ultreya tháng 9 và đón Tân Khoá Sinh.  Đặc biệt có sự hiện diện của Cha Trường Kỳ và anh Võ Tấn Chi (Trưởng Trường Lãnh Đạo...

Bán Bia hội chợ 8/24/13 6PM

Chào các anh,Thay mặt anh Thành, ban yểm trợ, kêu gọi các anh giúp Giáo Xứ bán bia trong buổi hội chợ vào ngày mai 8/24/13, bắt đầu lúc 6PM.  Để có vé vào hội chợ, xin liên lạc anh Thành 706-4490.Decolores !!!

Cầu Nguyện và thơ Palanca cho khoá nữ 45

Chúng con hiệp dâng lời ngợi khen, cảm tạ Thầy Chí Thánh đã thương ban tuôn đổ muôn hồng ân cho Khoá Học 44 (nam).  Xin quý anh chị tiếp tục làm palanca cầu nguyện cho hai Khoá nữ 45 San Jose và nếu có thể ghé sang GXCTTĐVN để cùng cầu nguyện và tiễn các chị lên đường: 1 PM...

Cầu Nguyện và Thư Palanca cho hai khoá 44 & 45 San Jose

“Hiệp nhất trong tình yêu Thiên Chúa và liên kết với anh chị em trong tình huynh đệ”, với phương châm của người Cursillista “Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em”.  Kính xin quý thầy và các anh chị tiếp tục làm palanca cầu nguyện cho hai Khoá 44 & 45 San Jose....

Sống Chứng Nhân Tin Mừng (Ultreya Tháng 8, 2013)

Kính chào qúy anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam:Xin kính mời quý anh chị cố gắng hy sinh bớt chút thời gian quý báu đến tham dự buổi họp liên nhóm hàng tháng của Phong Trào cho thật đông đủ để chúng ta có thể cùng ngồi lại với nhau đọc lời Chúa, học hỏi lời Chúa, thờ...

Pages