Home Page

Tĩnh Huấn và Trợ Tá Khoá Ba Ngày #44 #45

   Mến chào Thầy và các anh chị Cursillista,Đây là thư mời của Trường Lãnh Đạo và Ban Điều Hành San Jose.  Ban Điều Hành Sacrament...

Cầu Nguyện và Thánh Lễ cho Linh Hồn Anna

Được báo tin từ Linh Mục Giuse Maria Nguyễn Xuân Hương, chánh xứ St. Anne, Sacramento,Bà Cố thân sinh của cha là:Bà Nguyễn Văn Quý, Nhủ...

Đón Tân Khóa Sinh, Khóa 564 (Ultreya Tháng 6, 2013)

Kính chào qúy anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam:Xin kính mời quý anh chị cố gắng hy sinh bớt chút thời gian quý báu đ...

Cầu Nguyện và Thư Palanca Khoá 564

Mến chào Thầy và các anh chị,  “Hiệp nhất trong tình yêu Thiên Chúa và liên kết với anh chị em trong tình huynh đệ”, với phương...

Tháng Hoa Viết Về Mẹ

 Tháng Hoa Viết Về Mẹ Mẹ.Hôm trước, chị Mến có gởi một PPS  Việt Ngữ để ôn cho các em Xưng Tôi Rước Lễ Lần Đầu (XTRLLĐ), chuẩn bị cho c...

Sống Kinh Tin Kính (Ultreya Tháng 5, 2013)

Kính chào qúy anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam:Xin kính mời quý anh chị cố gắng hy sinh bớt chút thời gian quý báu đ...

Sinh hoạt Phong Trào Cursillo Tháng Tư 2013

Kính chào qúy Thầy và các anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam:Xin thông báo những sinh hoạt Phong Trào trong những ngày...

Hai Trạng Thái Một Tâm Hồn

Chiều,Như một định luật! Không thể chiều, lại… chiều.Có chăng, ngôn ngữ chỉ vòng quanh, vì…Không gian luôn chuyển độngCuộc đời được thái...

Thư tín VPTU

Kính mời Thầy và các anh chị xem Thông Tin Tháng 4Tiếng Việt:http://www.natl-cursillo.org/viet/PDF_Files/year2013/nmail0413.pdfEnglish:http://natl-cur...

Pages