Home Page

Tĩnh Huấn Thứ 5 - Phục Vụ & Sống Chứng Nhân

"Ai không vác Thập Giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ được." (Lc 14, 27) Tích cực giúp đỡ mọi người, dâng hiến cuộc đời cho Chúa, tận...

Tĩnh Huấn Thứ 4 Khiêm Nhường & Vâng Phục

"Các con hãy học cùng Ta vì Ta có lòng hiền lành và khiêm nhường" (Mt. 11, 29)Khiêm nhường là sự nhận chân sự thấp hèn và bất xứng của ta trong mối tư...

Tĩnh Huấn Thứ 3 -Yêu Thương & Hiệp Nhất

Chúa nói: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, những gì các ngươi không làm cho một người nào trong các kẻ hèn mọn nhất này, là các ngươi đã không làm cho chí...

Tĩnh Huấn #2 - Cầu Nguyện & Palanca

 Khi được hỏi  "Cầu  Nguyện  là gì?"  Thánh  nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu  đã trả lời:  "Đối  với tôi, cầu ng...

Thân mời toàn thể ACE Cursillista tham dự Thánh Lễ Khai Mạc 5 tuần tĩnh huấn 07/14/2019

Kính gởi quý Cha, quý Soeur, quý Thầy, và Anh Chị Em Cursillistas thân mến: Xin kính mời quý Cha, quý Soeur, quý Thầy, và ACE Cursillistas bớt ch...

Lịch 5 Tuần Tĩnh Huấn K3N 2019

Kính gởi quý Cha, quý Soeur, quý Thầy, và Anh Chị Cursillistas thân mến: Chương trình Tĩnh Huấn K3N như sau:  Sinh hoạt lần 1: Chúa Nhật, Ng...

Xin Làm Palanca K3N

Kính gởi quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, và anh chị em Cursillista thân mến, Xin quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, và anh chị em Cursillista tiếp tục cầu ngu...

Pages