Home Page

Lịch Ultreya 2019

Đây là lịch phong trào cập nhật mới nhất 04/23/2019.

Slideshow Ghi Lại Những Hình Ảnh Của Cha Khôi Trong Suốt 3 Năm Qua!

 Kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, cùng toàn thể anh chị Cursillistas xem slideshow ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp của cha Khôi đã sinh hoạt...

Khóa 7 & 8, 2018

 Kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, cùng toàn thể anh chị Cursillistas xem slideshow hình ảnh Khóa 7 & 8.Hình ảnh do chị Mỹ Hạnh, anh Kỳ, và...

Hình Ảnh Đón Tân Cursillistas 2017

Xin mời Quý Anh Chị Cursillistas xem hình ảnh Buổi Đón Tân Cursillistas 2017 https://photos.app.goo.gl/Rs2f7Yq1jx4jcwRv1 

Đơn Ghi Danh Trợ Tá K3N 2018

Kính thưa quý Bác và anh chị Cursillistas, Xin mời quý bác và anh chị tham dự trợ tá cho K3N 2018.   Kèm theo đây là đơn...

Khóa Tĩnh Huấn 2018

Kính thưa quý Cha, Bác và anh chị Cursillistas, Em xin thông báo Phong Trào Cursillo Sacramento sẽ mở Khóa Tĩnh Huấn năm 2018  t...

Hình ảnh Tiệc cho Cha Viễn - 5/18/2018

Xin mời Quý Anh Chị Cursillistas xem hình ảnh buổi Tiệc cho Cha Viễn  5/18/2018 https://photos.app.goo.gl/y7qatx2x5r9JoIip2

Tỉnh Tâm Châu Sơn - 2017

Hì̀nh ảnh Tỉnh Tâm Châu Sơn - 2017 https://photos.app.goo.gl/KpRC4y25ZFmeNvUX2

Pages