Home Page

Hình ảnh K3N Tĩnh Huấn 2017: VNSAC05 / VNSAC06

Xin mời Quý Anh Chị Cursillistas xem hình ảnh kỹ niệm K3N Tĩnh Huấn 2017:  VNSAC05 / VNSAC06 https://photos.app.goo.gl/LEmlg8mBami7a72v...

Tĩnh Huấn Tuần 5

Tinh Thần Trợ Tá Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, Nhưng Thầy...

Tĩnh Huấn Tuần 4

Tinh Thần Phục Vụ & Tinh Thần Hiệp Nhất Phục Vụ: "Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Ðức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có...

Tĩnh Huấn Tuần 3

Tinh Thần Khiêm Nhường & Tinh Thần Vâng PhụcTrích Thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Phi-Líp-Phê 2:1-11Nếu quả thật sự liên kết với Ðức Kitô đem lại cho...

Tĩnh Huấn Tuần 2

Tinh Thần Bác Ái & Tinh Thần Chứng Nhân Trích Thư thứ I Thánh Phaolô gởi tín hữu Corintô (Cr 13:1-10)Giả như tôi có nói được các thứ tiếng củ...

Thánh Lễ Khai Mạc Tĩnh Huấn

Tinh Thần Cầu Nguyện & Thực Hiện PalancaTrích Thư thánh Phaolô gởi tín hữu Côlôsê (Co 4:2-6)Anh chị em thân mến, anh chị em hãy siêng năng cầu ngu...

Hình Ảnh K3N - 2016

Xin mời Quý Anh Chị Cursillistas xem hình ảnh kỹ niệm K3N Tĩnh Huấn 2016:  VNSAC03 / VNSAC04https://goo.gl/photos/urTU6uFWYuHdSx396

Khóa Tĩnh Huấn 2017 - PT Cursillo Sacramento

Kính gởi Cha, quý Bác và quý Anh Chị Cursillistas Khối Tiền xin thông báo Phong Trào Cursillo Sacramento sẽ mở 2 Khóa Tĩnh Huấn Cursillo trong...

Testing CTT ?

      "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho" (Mathew 7:7) (21)...

Tĩnh Huấn Tuần 2

Tinh Thần Bác ÁiTrích thư thứ I Thánh Phaolô gởi tín hữu Corinto 13: 1-10Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi...

Pages