Home Page

Slideshow Ghi Lại Những Hình Ảnh Của Cha Khôi Trong Suốt 3 Năm Qua!

 Kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, cùng toàn thể anh chị Cursillistas xem slideshow ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp của cha Khôi đã sinh hoạt với phong trào Cursillo Sacramento suốt 3 năm qua và hình ảnh tiệc tiển cha.Tuy biết rằng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, bữa tiệc nào rồi cũng sẻ tan n...

Khóa 7 & 8, 2018

 Kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, cùng toàn thể anh chị Cursillistas xem slideshow hình ảnh Khóa 7 & 8.Hình ảnh do chị Mỹ Hạnh, anh Kỳ, và anh Hải chụp rất đẹp, dể thương, thật đáng yêu và đã ghi vào trong lòng những AC Cursillistas mới và những ACE trợ tá nhiệt tâm nhiều kỷ niệm đẹp khó...

Hình Ảnh Đón Tân Cursillistas 2017

Xin mời Quý Anh Chị Cursillistas xem hình ảnh Buổi Đón Tân Cursillistas 2017 https://photos.app.goo.gl/Rs2f7Yq1jx4jcwRv1 

Đơn Ghi Danh Trợ Tá K3N 2018

Kính thưa quý Bác và anh chị Cursillistas, Xin mời quý bác và anh chị tham dự trợ tá cho K3N 2018.   Kèm theo đây là đơn ghi danh cho trợ tá.  Xin điền và nộp lại cho người Trưởng Khối của hhóa học.Nguyện Thầy Chí Thánh chúc lành, Trưởng Khô...

Khóa Tĩnh Huấn 2018

Kính thưa quý Cha, Bác và anh chị Cursillistas, Em xin thông báo Phong Trào Cursillo Sacramento sẽ mở Khóa Tĩnh Huấn năm 2018  theo ngày sau đây: Khóa Nam  VNSAC07 :  Ngày 13 - 16 tháng 9 năm 2018Khóa Nữ   VNSAC08:  Ngày 20 - 23 tháng ...

Hình ảnh Tiệc cho Cha Viễn - 5/18/2018

Xin mời Quý Anh Chị Cursillistas xem hình ảnh buổi Tiệc cho Cha Viễn  5/18/2018 https://photos.app.goo.gl/y7qatx2x5r9JoIip2

Tỉnh Tâm Châu Sơn - 2017

Hì̀nh ảnh Tỉnh Tâm Châu Sơn - 2017 https://photos.app.goo.gl/KpRC4y25ZFmeNvUX2

Hình ảnh K3N Tĩnh Huấn 2017: VNSAC05 / VNSAC06

Xin mời Quý Anh Chị Cursillistas xem hình ảnh kỹ niệm K3N Tĩnh Huấn 2017:  VNSAC05 / VNSAC06 https://photos.app.goo.gl/LEmlg8mBami7a72v1

Tĩnh Huấn Tuần 5

Tinh Thần Trợ Tá Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy...

Tĩnh Huấn Tuần 4

Tinh Thần Phục Vụ & Tinh Thần Hiệp Nhất Phục Vụ: "Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Ðức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là 'Thầy', là 'Chúa', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa....

Pages