Home Page

Ultreya Tháng 01

                                        ...

Ultreya tháng 12

Thư MờiTrích sách Tiên Tri Isaia  IS 12:2-6Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi,tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì ĐỨC CHÚA là sức mạnh tôi,...

Tiệc Mừng Quan Thầy Thánh Phaolô

Kính gửi quý cha,quý sơ,quý thầy, quý Cursillista thân mến,Theo truyền thống của Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam cứ vào tháng giêng...

Ultreya tháng 11

Thư MờiMc 10,17-22 Hãy đi bán những gì anh có, rồi hãy đến theo tôi.Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.Khi ấy, Đức Giê-su vừa lên đường, thì...

Ultreya Tháng Chín

ULTREYA THÁNG CHÍN    Trích thư thánh Phaolô gởi tín hữu Philliphê 3:17-21,4:1“Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi, và...

TĨNH TÂM CURSILLO "Hồng Ân Đức Cậy" Tháng 10, 2015

Kính chào quý anh chị Cursillistas trong tình yêu của Chúa Giêsu KitôTrân trọng thông báo và kính mời quý anh chị đến tham dự buổi TĨNH TÂM CURSILLO T...

ULTREYA THÁNG TÁM

Kính chào quý anh chị Cursillistas,Trân trọng kính mời quý anh chị đến tham dự buổi UlTREYA THÁNG TÁM:Thời gian: Thứ Sáu, Ngày 14 Tháng 8, 2015 7:00PM...

Ultreya Tháng 8 " Chân Dung Của Thầy"

Ultreya Tháng 8 “Chân Dung Của Thầy” Kính chào quý anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento - Ngành Việt Nam, Trân trọng kính mời quý...

Văn Nghệ Hè 2015

 Quý anh chị Cursillista thân mến,Hằng năm vào mùa hè tháng tám.Giáo xứ có tổ chức tiệc gây quỹ để giúp công việc xây dựng nhà xứ.Phong trào Curs...

Ultreya Tháng 7 “Tiến Tới Tình Bạn Thiêng Liêng”

Kính chào quý anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam:Trân trọng  kính mời quý anh chị cố gắng hy sinh bớt chút thời g...

Pages