Home Page

Tĩnh Huấn "Tinh Thần Hiệp Nhất"

Tinh Thần Hiệp NhấtTrích Thư thứ I Thánh Phaolô gởi tín hữu Côrintô 12:12-27Vì cũng như thân mình chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, và hết thảy các bộ phận tuy là nhiều cũng chỉ là một thân mình, thì Ðức Kitô cũng vậy. Vì trong Thần khí độc nhất, hết thảy ta được nhờ thanh tẩy mà nhập vào thân...

Tĩnh Huấn "Tinh Thần Phục Vụ"

Tinh Thần Phục VụTrích Phúc Âm theo Thánh Gioan (Ga 13: 4-14)Nên bấy giờ Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Ðức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.Vậy, Người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với Người:...

Tĩnh Huấn "Tinh Thần Vâng Phục"

Tinh Thần Vâng PhụcTrích Thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma (Rm 16: 17-20)Thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy coi chừng những kẻ gây chia rẽ và làm cớ vấp ngã, vì đi ngược lại với đạo lý anh em đã học hỏi; anh em hãy xa lánh họ. Hạng người đó chẳng phục vụ Ðức Kitô, Chúa chúng ta, mà phục vụ chính...

Tĩnh Huấn: "Tinh Thần Khiêm Nhường"

Tinh Thần Khiêm NhườngTin Mừng Theo Thánh Matthêu (Mt 11: 28-30)Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. V...

Tĩnh Huấn: "Tinh Thần Bác Ái"

Tinh Thần Bác ÁiTrích thư thứ I Thánh Phaolô gởi tín hữu Corinto 13: 1-10Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết...

Xin lam Palanca

Kinh thua quy anh chi Cursillistas than men,Xin quy anh chi tiep tuc lam Palancas cho quy anh chi tham du viên, anh chi van phong diêu hanh, anh chi truong cac ban va anh chi tro ta cho hai khoa ba ngay xap toi day.Trong Thay Chi Thanh.em Phuong/Palancas

Thông Báo về K3N

Kinh thua quy anh chi Cursillistas than men,Em xin thong bao ve danh sach TDV:Khoa Nu xin khoa so.  PT se khong nhan don nu nua.Khoa Nam hien gio co 19 anh ghi danh. Xin quy anh chi tiep tuc moi goi quy anh tham du K3N toi day.Trong Thay Chi Thanh,Em Phuong/Khoi Tiên.

Khai Mạc Tĩnh Huấn

Tinh Thần Cầu NguyệnTrích Thư thánh Phaolô gởi tín hữu Côlôsê (Co 4:2-6)Anh chị em thân mến, anh chị em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn. Ðồng thời, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi nữa, xin Thiên Chúa mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Người, để chúng tôi loan báo mầ...

Khai Mạc Tĩnh Huấn

Tinh Thần Cầu NguyệnTrích Thư thánh Phaolô gởi tín hữu Côlôsê (Co 4:2-6)Anh chị em thân mến, anh chị em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn. Ðồng thời, cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi nữa, xin Thiên Chúa mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Người, để chúng tôi loan báo mầ...

Hình Ảnh Tiệc Mừng Quan Thầy Thánh Phaolo 2015

Xin Quý Anh Chị Cursillistas xem hình ảnh Tiệc Mừng Quan Thầy Thánh Phaolo  Ngày 23, tháng Giêng, 2015

Pages