Đơn ghi danh Cursillo Khóa Ba Ngày Nghành VN SACRAMENTO

Primary tabs

Kính thưa quý Cha, qúy Thầy, qúy Sơ và các anh chị Cursillistas thân mến,

Em xin được thông báo Cursillo Khóa Ba Ngày Nghành VN SACRAMENTO sẽ được mỡ hai khóa tại doanh trại Colfax như sau:

Khóa Nam sẽ vào Tháng 5 ngày 14 năm 2015 cho đến Tháng 5 ngày 17 năm 2015. 

Khóa Nữ sẽ vào Tháng 5 ngày 21 năm 2015 cho đến Tháng 5 ngày 24 năm 2015. 

Những ngày này đã confirmed và sẽ không có thay đổi. Đính kèm là đơn ghi danh.  Em xin kính mời qúy Cha, qúy Thầy, qúy Sơ và cùng các anh chị cùng em (Khối Tiền) đi mời và bảo trợ các anh chị tham dự Khóa Ba Ngày của PT Cursillo GP Sacramento của chúng ta. 

Và quang trọng nhất là em xin kính mời qúy Cha, Thầy, Sơ và các anh chị chúng ta cùng làm PALANCA cho hai khóa bay giờ.

Trong Thầy Chí Thánh, 

em Phượng Lê/Khối Tiền

Maryp_le@yahoo.com

916-947-0738
Ngày (Event Date): 
Monday, October 20, 2014
Thông báo: 
Khối Tiền