bản tin Phong Trào Cursillo Quốc Gia Hoa Kỳ

Primary tabs

 Xin chuyển bản tin do Phong Trào Cursillo Quốc Gia Hoa Kỳ phổ biến.

Phượng Lê/TVPVM
 
 

Bản Tin tháng 12 có thể được tải xuống tại:

http://www.natl-cursillo.org/news/ (tiếng Anh)

Bản Tin này bao gồm tiểu sử của ĐGM Linh Hướng TQ Carlos A. Sevilla, S.J., Suy Niệm Mùa Vọng của Cha Linh Hướng TQ Alex Waraksa, bản tóm lược việc điều hành Trung Tâm Cursillo TQ trong tài khoá 2014,  dữ kiện truy cập thông tin trong 12 tháng vừa qua tại Trung Tâm Học LIệu, thông tin mới nhất về  Đại Hội Cursillo TQ năm 2015, Chiến Dịch Ủng Hộ $3/năm và nhiều thông tin khác nữa ...

Xin hết lòng cám ơn qúy anh chị!
 

Trong Nhiệm Thể Chúa Kitô,

Giuse Trần Thái Hoàng, NCSA

 

__._,_._
Ngày (Event Date): 
Tuesday, December 2, 2014
Thông báo: 
Trường lãnh đạo