Buổi Cầu Nguyện cho Bác Trần Văn Tỷ

Primary tabs

Kính thưa quý cha, quý sơ, quý thầy, và quý anh chị Cursillista,

Phong Trào Cursillo Sacramento kính mời quý anh chị cùng tham gia giờ cầu nguyện cho cụ Trần Văn Tỷ.

Thời gian: Chiều Chúa Nhật, ngày 2 tháng 11 năm 2014, lúc 4:00 PM
Địa Điểm: Nhà Nguyện Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN

 Xin tất cả quý anh chị hiệp lời cầu nguyện cho cụ Trần Văn Tỷ sớm được về hưởng hạnh phúc đời đời trên Nước Thiên Đàng và Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria nâng đỡ và ủi an anh Trần Hộ và chị Tuyết, cùng đại tang quyến trước sự ra đi của người cha thân yêu.

Thành tâm kính mời,

BĐH Phong Trào Cursillo Sacramento

Ngày (Event Date): 
Friday, October 31, 2014
Thông báo: 
Tin Tức PT