Cảm tạ buổi tĩnh tâm "Hồng Ân Đức Tin"

Primary tabs

Kính gửi quý cha, quý Thầy, quý Sơ, và quý anh chị,

Ban Điều Hành và Trường Lãnh Đạo Phong Trào Cursillo Sacramento chân thành cám ơn Cha Chánh Xứ Bình Khả, Cha Phó Xứ Trường Kỳ, Thầy Sáu Bình An, Thầy Sáu Nam Tiến, và đặc biệt Sơ Chu Tuyết Mai đã giúp chúng con điều hợp buổi tĩnh tâm thật tốt đẹp.  Hai Cha, Thầy, và Sơ đã mang lời Chúa  như mang "Hồng Ân Đức Tin" đến với từng người chúng con. 

Chúng con chân thành cám ơn các anh chị trong miền 11 đã cầu nguyện làm palanca cho buổi tĩnh tâm thêm sốt sắng và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.  Cám ơn các anh chị mạnh thường quân đã đóng góp, ủng hộ tài chánh, ẩm thực chu đáo cho các bữa ăn.

Sau cùng, chúng em cám ơn các anh chị Cursillistas và các anh chị cảm tình viên với Phong Trào đã đến tham dự, học hỏi lời Chúa, và góp ý xây dựng cho Ban Điều Hành những sinh hoạt sau này.

Ban Điều Hành và Trường Lãnh Đạo nhìn nhận buổi tĩnh tâm đầu tiên này còn nhiều khuyết điểm, mong các anh chị tiếp tục thêm lời cầu nguyện.

 

Nguyện xin Thầy Chí Thánh luôn đồng hành với chúng con. 

Ngày (Event Date): 
Tuesday, November 12, 2013
Thông báo: 
Tin Tức PT
Hinh Anh: