Cầu Nguyện và thơ Palanca cho khoá nữ 45

Primary tabs

Chúng con hiệp dâng lời ngợi khen, cảm tạ Thầy Chí Thánh đã thương ban tuôn đổ muôn hồng ân cho Khoá Học 44 (nam).  

Xin quý anh chị tiếp tục làm palanca cầu nguyện cho hai Khoá nữ 45 San Jose và nếu có thể ghé sang GXCTTĐVN để cùng cầu nguyện và tiễn các chị lên đường:

 
1 PM - 1:30 PM: thứ năm ngày 22 tháng 8 cho khóa nữ
 
Ngoài ra, mong các anh chị viết thư Palanca cho anh chị tham dự viên: 
 
Nữ
Chị Maria Lê Phương Lan
Chị Têrêsa Huỳnh Ngọc Hoa
Chị Maria Lê Thị Ngọc Mỹ
Chi Maria Nguyễn Thị Liễu 
 
Điện thoại liên lạc BĐH
Khối Tiền – Lê Phượng 916-947-0738
Khối Hậu -Trần Hộ 916-753-4106
Trường Lãnh Đạo – Vương Tuấn 916-419-8781
Em Hoàng 916-869-6615.
Ngày (Event Date): 
Monday, August 19, 2013
Thông báo: 
Tin Tức PT

Comments

Quý anh chị Cursillista thân mến,

Chỉ còn một ngày nữa là các chị khóa sinh của khóa 45 lên đường leo núi. Chúng ta hãy nhớ lại những giây phút đọc Palanca khi tham dự khóa 3 ngày. Để tiếp nối và cũng để tỏ tình bác ái chúng ta hãy cố gắng viết thư Palanca cho các chị.

Nguyện xin Thầy Chí Thánh đổ tràn muôn ơn cho các tân Cusillista nam và cho tất cả các Cursullista trong phong trào,

Thân mến,

Giacôbê Nguyễn Nam Tiến