Cập nhật danh sách TDV cho K3N năm 2015.

Primary tabs

Kính thưa qúy anh chị Cursillistas thân mến,
Em xin cập nhật danh sách TDV cho K3N năm 2015. 
Đến hôm nay 12/10/14, PT chúng ta có được:
5 đơn cho nam (4 tại giáo phận Sacramento, 1 giáo phận khác)
29 đơn cho nữ (13 tại Sacramento, 16 giáo phận khác). 
Xin qúy anh chị tiếp tục làm palancas và mời bạn mình đi K3N. 
"Làm bạn, là bạn, đưa bạn đến Chúa." 
 
Trong Thầy Chí Thánh.
 
Khối Tiền.
Ngày (Event Date): 
Wednesday, December 10, 2014
Thông báo: 
Khối Tiền