Cập nhật tham dự viên K3N cho năm 2015.

Primary tabs

Kính thưa qúy anh chị Cursillistas thân mến,

Em xin cập nhật (update) về tham dự viên cho K3N. Tới hôm nay,11/25/14, chúng ta đã nhận được 11 đơn ghi danh: 3 nam và 8 nữ. Xin tạ ơn Thầy Chí Thánh và cám ơn các anh chị đã nộp đơn sớm cho chúng em. Xin ghi chú và giúp chúng em làm việc được nhanh tróng hơn, xin anh chị BẢO TRỢ điền đầy đủ các câu hỏi PHẦN II và TRANG HAI. Xin đừng bỏ trống câu nào, nhất là câu về “các phép bí tích”. Xin giúp em nhận xét rõ về ứng viên về câu này, rất là quan trọng cho K3N. Còn Phần I, xin anh chị bảo trợ giúp TDV điền đầy đủ. Xin điền rõ ràng không cần đẹp.  Xin cám ơn.

Xin anh chị tiếp tục cầu nguyện và làm palancas cho hai khóa.  Xin Chúa chúc lành.

Em Phượng Lê/Khối Tiền.

Ngày (Event Date): 
Tuesday, November 25, 2014
Thông báo: 
Khối Tiền