Cập nhật tham dự viên (TDV) K3N 2015.

Primary tabs

 

Kính thưa qúy anh chị Cursillistas thân mến,

Khối Tiền (KT) xin cập nhật về đơn ghi danh cho K3N, tới hôm nay 11/30/14, chúng ta nhận được tất cả là 24 đơn: 4 nam và 20 nữ.  Hiện giờ có 7-8 đơn nữ mà anh chị trợ tá đã điền nhưng chưa đưa đến KT, nếu cộng lại thì con số sẽ lên gần 30 đơn, anh chị thấy con số đó… cho khóa nữ …chắc chúng ta không lo lấm cho con số ghi danh từ đây đến Tháng 5, 2015.  Xin các anh chị mời các anh đi tham dự khóa nhé vì hiện gời còn chổ. Còn các chị có lẽ từ từ cần cho vào “waiting list” nếu mình có trên 30 chị. Em cảm thấy đây là Hồng ân mà Thầy Chí Thánh ban cho Phong Trao Sacramento. Chúng ta mở khóa lần đầu tiên mà được 30 chị tham dự là ơn Chúa ban rồi, mà còn có waiting list là thật không biết nói sao đây…, nhưng còn các chị sẽ vô waiting list theo PT San Jose từng nói là vì  “Chúa chưa chọn” . Xin qúy anh chị tiếp tục làm palancas cho hai K3N của chúng ta.

 Em Phượng Lê/KT

Ngày (Event Date): 
Sunday, November 30, 2014
Thông báo: 
Khối Tiền