Kính mời tham dự Hội Thảo TLĐ 101 Sac Thứ Bảy 4/13/2013

Primary tabs

Mến chào quý Thầy và anh chị:

TLĐ Sacramento rất may mắn nhờ được Thầy Sáu Tiến và một số quý anh chị muốn hy sinh trước bỏ thời gian tham khảo một số tài liệu
về PTC và sẽ chia sẻ lại để tất cả có cơ hội học hỏi nhanh chóng căn bản nhiều đê tài của PTC trong một ngày.
BTC của TLĐ xin chọn thứ bảy ngày 13 tháng 4 năm 2013 hội thảo nguyên ngày.
Xin quý anh chị sắp xếp nếu được cùng đến tham dự thánh lễ đầu ngày cùng giáo xứ lúc 8:30 AM, sau đó giải lao trà nước.
Chương trình sẽ chính thức bắt đầu khai mạc vào đúng 8:50 AM và kết thúc vào 5 PM tại phòng học GX.
BTC mong mỏi quý anh chị đến tham dự thật đông đủ và vui vẻ thoải mái nên sẽ cố gắng lo ăn sáng nhẹ và ăn trưa.
Do vậy xin tất cả quý anh chị hổi âm càng sớm càng tốt hầu giúp BTC sắp xếp chuẩn bị cho chu đáo.

Xin được đính kèm chương trình để tất cả anh chị biết chi tiết cùng nghiên cứu tìm hiểu các đề tài nêu ra trước hầu khi nghe chia sẻ
và trong phần thảo luận chúng ta có thể học hỏi và bổ túc lẫn nhau hữu hiệu.

Nguyện xin Thầy Chí Thánh đồng hành và chúc lành cho mọi sinh hoạt của PTC. Xin quý anh chị giúp Palancas (hy sinh cùng cầu nguyện)
đặc biệt cho buổi hội thảo nguyên ngày đầu tiên của PTC Sacramento. Cầu mong buổi hội thảo đạt được nhiều thành quả
để những hy sinh quý báu của quý anh chị sẽ đơm bông kết trái xum xuê cho PTC về sau. Amen.

Nguyện Thầy Chúc Lành
Antôn V.A. Tuấn

Ngày (Event Date): 
Saturday, April 13, 2013
Thông báo: 
Trường lãnh đạo