Nguyễn Văn Giảng

Primary tabs

Tên Thánh : 
Phanxicô Xavie
Giới Tính: 
Nam
Nơi Chốn: 
Sacramento
AC Giới Thiệu: 
AC Bảo Trợ: 
Nộp Đơn: 
Yes