Palanca TLD 101, Đan Viện Châu Sơn, và Palanca 2014

Primary tabs

Quý thầy và anh chị thân mến,

Dưới đây là những cái link PDF file của Palanca TLD 101, Đan Viện Châu Sơn, và Palanca 201. Thầy và anh chị có thể tải xuống máy rồi in ra để làm Palanca. Có thắc mắc gì cứ email cho em biết.

Thân ái trong Thầy Chí Thánh,

Ngày (Event Date): 
Tuesday, February 25, 2014
Thông báo: 
Palanca