Sinh hoạt Phong Trào Cursillo Tháng Tư 2013

Primary tabs

Kính chào qúy Thầy và các anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam:

Xin thông báo những sinh hoạt Phong Trào trong những ngày gần đây:

 

 • Ultreya Tháng Tư
  • Thứ Sáu ngày 12/4/2013 lúc 7:00 PM - 9:00 giờ tối Tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  • Thầy Sáu Huy chia sẻ chủ đề:
  • Từ Thập Giá Tới Vinh Quang  (Thư thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma Rm 8 : 18-25 )
  • Đặc biệt: Phong Trào chào Mừng các ứng viên khóa 564 (nữ) Giáo Phận Orange
  • Có chiếu phim cho các em trong lúc sinh hoạt Ultreya

 

 • Hội Thảo: Trường Lãnh Đạo 101
  • Thứ Bảy ngày 13/4/2013 lúc 8AM - 5PM giờ chiều Tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  • Dâng Thánh Lễ 8AM, Chia sẻ và thảo luận đề tài từ 9AM – 5PM
  • Hoan nghênh các anh chị  đến tham dự bất cứ thời gian nào nếu thuận tiện
  • Xin coi chương trình buổi hội thảo, có nhiều chủ đề hữu ích dựa theo National Cursillo

 

 • Thăng Tiến Lãnh Đạo: PTC – Oakland and Sacramento
  • Thứ Sáu ngày 3/5/2013 lúc 5PM giờ chiều tới 6PM Thứ Bảy tại Đan Viện Châu Sơn
  • Xin ghi danh trước 4/15/2013 để Ban Điều Hành soạn tài liệu và chuẩn bị ẩm Thực
  • Lệ phí: $45 nghỉ lại qua đêm tại Đan Viện. $35 cho sinh hoạt ban ngày
  • Có sự tham gia từ Miền, Quốc Gia, và Ban Điều Hành San Jose
Ngày (Event Date): 
Thursday, April 11, 2013
Thông báo: 
Tin Tức PT