Tĩnh Huấn và Trợ Tá Khoá Ba Ngày #44 #45

Primary tabs

 

 

 

Mến chào Thầy và các anh chị Cursillista,

Đây là thư mời của Trường Lãnh Đạo và Ban Điều Hành San Jose.  Ban Điều Hành Sacramento kêu gọi các anh chị cùng đi tham dự tĩnh huấn và đi trợ tá cho Khoá Ba Ngày #44 #45. Để biết thêm chi tiết anh chị liên lạc với em hoặc anh Tuấn.  Chúng ta xếp đặt chương trình và đi cùng xe cho tiện.

“Ta đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20, 28).

 

Vương Anh Tuấn – (916)812-7110 

Trần Ngọc Hoàng – (916)869-6615

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thư Mời

Trân trọng kính mời qúy Cha Linh Hướng, qúy Tu Sĩ, và qúy Anh Chị Cursillistas tham dự

Thánh Lễ Khai Mạc 8 Tuần Tĩnh Huấn

Sinh hoạt Trường Lãnh Đạo trong tháng 6 với chủ đề:

Tinh Thần Cầu Nguyện

Linh Mục Chủ Lễ:

Cha LH. Andrew Nguyễn Vũ

Thời gian:

7:00pm đến 9:30pm - Chúa Nhật 23 tháng 6, 2013

Địa điểm:

Trung Tâm Công Giáo Việt Nam San Jose

2849 South White Road

San Jose, CA. 95148

Kính mời,

TM. Trường Lãnh Đạo

Giuse Trần Văn Trung


Ngày (Event Date): 
Thursday, June 20, 2013
Thông báo: 
Tin Tức PT