Trần Văn Tiến

Primary tabs

Tên Thánh : 
Phêrô
Giới Tính: 
Nam
Nơi Chốn: 
Sacramento
Thêm Thông Tin: 
Phu quân của cô Ánh
AC Giới Thiệu: 
AC Bảo Trợ: 
Nộp Đơn: 
Not Yes