Ultreya tháng 1 " Trung Kiên theo Thầy như Thánh Phaolô"

Primary tabs

Ultreya tháng 1 “ Trung Kiên theo Thầy như Thánh Phaolô “

Phong trào Cursillo - Ngành Việt Nam Giáo Phận Sacramento

Trân trọng kính mời quý cha, quý  thầy, quý sơ, quý anh chị Cursillista  đến tham dự buổi họp

liên  nhóm  tháng  1 năm 1015.

Thời gian :Thứ sáu, ngày 9 tháng 1 năm 2015  từ 7:00 pm đến 9:00 pm

Địa điểm : Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chủ đề: "Trung Kiên theo Thầy như Thánh Phaolô"

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata (Gl 2,16:19-21)

Chương trình sẽ được thực hiện theo sau :

  • Chầu Thánh Thể
  • Chia sẻ chủ đề do thầy Nguyễn Nam Tiến
  • Sinh hoạt các khối chuẩn bị cho Khóa 3 Ngày năm 2015

Kính mời quý anh chị cố gắng hy sinh chút thời giờ quý báu đến tham dự buổi sinh hoạt Ultreya hàng tháng của Phong Trào thật đông đủ để chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa và đồng thới nâng đỡ nhau trong tinh thần Học đạo, Sùng đạo, và  Hành đạo,  mới có thể thực hiện  sống trọn vẹn ngày thứ tư theo thánh ý Thầy Chí Thánh.

Khối Hậu  Kính Mời,

TM. VPĐH

Antôn Trần V. Hộ

Xin quý anh chị mang theo bảng da để tiện xưng hô

Ngày (Event Date): 
Friday, January 9, 2015
Thông báo: 
Họp liên nhóm