Xin cầu nguyện cho bác Đoàn chồng của bác/cursillista Thúy Hạnh

Primary tabs

Kính thưa quý cha, quý sơ, quý thầy, và quý anh chị Cursillistas, 

Phong Trào mới nhận được tin chồng của bác/cursillista Thúy Hạnh là bác Đoàn đang bệnh nặng mới đi Emergency hôm qua. Xin tất cả hiệp lời cầu nguyện xin Thầy Chí Thánh ban ơn chữa lành cho bác Đoàn và xin ơn bình an cho gia đình.

Chúng ta cùng cầu nguyện.


BĐH Phong Trào Cursillo Sacramento

Ngày (Event Date): 
Tuesday, December 16, 2014
Thông báo: 
Tin Tức PT