Khóa Tĩnh Huấn 2018

Primary tabs

Kính thưa quý Cha, Bác và anh chị Cursillistas,
 
Em xin thông báo Phong Trào Cursillo Sacramento sẽ mở Khóa Tĩnh Huấn năm 2018  theo ngày sau đây:
 
Khóa Nam  VNSAC07 :  Ngày 13 - 16 tháng 9 năm 2018
Khóa Nữ   VNSAC08:  Ngày 20 - 23 tháng ̣ 9 năm 2018
 
Khối Tiền rất mong mọi người bảo trợ ứng viên tham dự 2 Khóa Cursillo.
 
Ngày cuối để nộp đơn là ngày 31 tháng 7 năm 2018.   
 
Chúng ta bắt đầu làm Palanca cho 2 Khọ́a VNSAC07 và VNSAC08.  Xin điền và đem phiếu Palanca đến mỏi sinh hoạt Ultreya và TLD ̣để Hải bắt đầu cỏng các số và sẻ thông báo mổi tháng.
Ngày (Event Date): 
Sunday, June 10, 2018
Thông báo: 
Khối Tiền
Hinh Anh: