Tĩnh Huấn Thứ 3 -Yêu Thương & Hiệp Nhất

Primary tabs

Chúa nói: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, những gì các ngươi không làm cho một người nào trong các kẻ hèn mọn nhất này, là các ngươi đã không làm cho chính Ta." (Mt 25, 45)
 
Bác ái làm chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân vì Ngài là ân huệ đầu tiên và cần thiết nhất.  Thiếu bác ái là nguyên nhân gây chia rẽ.
 
Chúng ta nhận được đức bác ái của Thiên Chúa làm cho có sức biểu lộ tinh thần các mối phúc thật trong đời sống mình.  Đời sống Kitô hữu của ta đòi hỏi ta phải thực hành đức bác ái liên tục và mưu ích cho hết mọi người.  Hình thức đặc biệt của hoạt động tông đồ cá nhân ta là làm chứng bằng một đời sống hoạt động phát xuất từ bác ái.
 
Từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã tạo dựng một bản tính nhân loại duy nhất. Ngài đã muốn tất cả mọi người làm thành một gia đình và đối xử với nhau bằng tình huynh đệ, bởi vì con người được phát sinh từ một nguyên tố và được gởi tới cùng một cứu cánh duy nhất là chính Thiên Chúa.  Mỗi dân tộc đều thuộc về một cộng đoàn, cùng chung một nguồn gốc và có một mục đích tối hậu.
 
Đức Kitô bày tỏ sự hiệp nhất cho mọi người. Ngài đã dùng Thập Giá để hoà giải con người với Thiên Chúa, và đã hiệp nhất mọi người trong mọi dân tộc và một thân thể.  Phúc Âm là men của tình huynh đệ hiệp nhất và của hoà bình trong lịch sử nhân loại.
 
Đối với người Cursillista, bổi phận làm việc tông đồ bắt nguồn từ sự hiệp nhất của chúng ta với Đức Kitô và kết quả công việc chúng ta đang làm, sẽ làm trong khoá học, tùy thuộc ở sự hiệp nhất sống động với Chúa Kitô, đời sống hiệp nhất này được nuôi đặc biệt nhờ tích cực tham dự vào phụng vụ tức là thi hành mọi công việc theo ý Chúa.
 

Thư Mời

Trân trọng kính mời quý Cha Linh Hướng, quý Tu Sĩ, và quý Anh Chị Cursillistas tham dự:

Tĩnh Huấn Thứ 3

Thời gian: 4:00 pm đến 7:00 pm - Chúa Nhật ngày 11 tháng 8, 2019
Địa điểm: Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN
8181 Florin Rd, Sacramento, CA 95828

Sinh Hoạt Tĩnh Huấn Chia sẻ chủ đề:
Yêu Thương & Hiệp Nhất

(Xin hai khối Ẩm Thực chia sẻ tuần này. Tài liệu: http://www.cursillo-sac.org/sites/default/files/Tai_Lieu_Cac_Tinh_Than_Tinh_Huan_2019.pdf)

Sinh hoạt các khối K3N

Thân ái,
Tom Nguyễn

Ngày (Event Date): 
Monday, August 5, 2019