Tĩnh Huấn Thứ 4 Khiêm Nhường & Vâng Phục

Primary tabs

"Các con hãy học cùng Ta vì Ta có lòng hiền lành và khiêm nhường" (Mt. 11, 29)

Khiêm nhường là sự nhận chân sự thấp hèn và bất xứng của ta trong mối tương quan với Thiên Chúa.  Đức khiêm nhường giúp ta từ bỏ tính kiêu căng, hiếu thắng và nhận biết vê khả năng của mình cũng như khả năng của người khác.

Đức khiêm nhường không nghịch với ta biết rõ về khả năng thực sự của mình.  Đức khiêm nhường dạy ta rằng nhiều người cũng đặc biệt và độc đáo dưới mắt Chúa.

Thánh Augustino nói rằng nếu có ai hỏi Ngài nhân đức nào là quan trọng thì Ngài sẽ trả lời khẳng định là đức khiêm nhường.

Muốn sống khiêm nhường trước hết ta phải nhận ra rõ ràng con người của ta, vì khiêm nhường là sự thật. Nhận ra sự thật về con người của ta: tài năng, sức khoẻ, nhân đức cũng như các khuyết điểm.  Nhận thức này sẽ cho ta một cái nhìn trung thực về con người của ta, để từ đó ta biết phải sống với tâm tình nào trước mặt Thiên Chúa cũng như anh chị em ta.

Do đó trong ngày thứ tư của người Cursillista, để minh chứng chúng ta thật sự theo đuổi con đường trọn lành, là thái độ và tâm tình khiêm tốn của ta.

Thánh Têrêsa Hài Đồng đã diễn tả tinh thần vâng phục như sau: "Bao lâu tôi kéo lê Thánh Giá trên đất, Thánh Giá sẽ trở nên rất nặng nề.  Nhưng tôi can đảm vác lấy, Thánh Giá sẽ trở nên nhẹ nhàng."

Tóm lại, nếu nhìn với con mắt đức tin mà vâng phục, người Cursillista nhận thấy rằng Chúa đang ở quanh mình.  Ngài đến với ta qua người vợ, người chồng, người con, người bạn và cả người không ưa ta.  Ngài đang đến với ta bằng những khó chịu ta gặp hằng ngày cũng như bằng những hân hoan mà mọi người mang đến cho ta.

Lạy Thầy Chí Thánh,

Xin giúp chúng con biết từ bỏ tính kiêu căng, ghen tỵ, hiếu thắng, biết nhìn ra những ưu điểm nơi anh chị em con, đặt biệt biết nhìn ra mỗi anh chị em con là thân hình mầu nhiệm của Thầy, là cành nho trong một cây nho duy nhất.

Xin Thầy giúp chúng con biết trở nên đơn sơ như con trẻ, biết nhường nhịn nhau trong khoá học để chỉ chú tâm vào một mục đích duy nhất là phục vụ anh chị em khoá sinh, những người đến để học hỏi nơi chúng con thế nào là khiêm nhường.

 

Thư Mời

Trân trọng kính mời quý Cha Linh Hướng, quý Tu Sĩ, và quý Anh Chị Cursillistas tham dự:


Tĩnh Huấn Thứ 4


Thời gian: 4:00 pm đến 7:00 pm - Chúa Nhật ngày 18 tháng 8, 2019
Địa điểm: Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN
8181 Florin Rd, Sacramento, CA 95828


Sinh Hoạt Tĩnh Huấn Chia sẻ chủ đề:
Khiêm Nhường & Vâng Phục

(Xin hai khối Hành Chánh chia sẻ tuần này. Tài liệu: http://www.cursillo-sac.org/sites/default/files/Tai_Lieu_Cac_Tinh_Than_T...)


Sinh hoạt các khối K3N


Thân ái,
Tom Nguyễn

Ngày (Event Date): 
Sunday, August 18, 2019