Tĩnh Huấn: "Tinh Thần Khiêm Nhường"

Primary tabs

Tinh Thần Khiêm Nhường

Tin Mừng Theo Thánh Matthêu (Mt 11: 28-30)

Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.

 

Thư Mời

 

Trân trọng kính mời Thầy Linh Hướng, quý Tu Sĩ, và quý Anh Chị Cursillistas tham dự:

Thánh Lễ Tĩnh Huấn Tuần 3 (không thay Thánh Lễ Chúa Nhật)

Thời gian: 5:30pm đến 8:00pm - Chúa Nhật 29 tháng 3, 2015

Địa điểm: Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN

8181 Florin Rd, Sacramento, CA 95828

 

Sinh Hoạt Tĩnh Huấn Chia sẻ chủ đề:

Tinh Thần Khiêm Nhường

Khối Tiền: Nhận lại thư hồi báo của quý tham dự viên 2 khoá.

Sinh hoạt các khối K3N

 

Giuse Trần Ngọc Hoàng

Trưởng Ngành PT Cursillo Sacramento – Ngành Việt Nam Kính Mời

 

Ghi chú: Quý anh chị nhớ mang bảng da để tiện xưng hô

Ngày (Event Date): 
Wednesday, March 25, 2015
Thông báo: 
Tin Tức PT