Ultreya Tháng 7 “Tiến Tới Tình Bạn Thiêng Liêng”

Primary tabs

Kính chào quý anh chị Cursillistas Phong Trào Cursillo Sacramento Ngành Việt Nam:

Trân trọng  kính mời quý anh chị cố gắng hy sinh bớt chút thời gian quý báu đến tham dự buổi Ultreya tháng 7. Đặc biệt có sự hiện diện của cha Augustine Trương Trường Kỳ.

  Ngày:             Thứ Sáu, Ngày 10 Tháng 7, 2015

  Giờ:       07PM – 9PM

  Địa Điểm:        Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

                         8181 Florin Road, Sacramento,Ca 95823

Chủ đề“Tiến Tới Tình Bạn Thiêng Liêng”

Thư thứ nhất thánh Phaolô gởi tín hữu Thêxalônica 1Tx 5:12-22

·         Thánh Lễ do cha Augustine TrươngTrường Kỳ chủ tế

·         Sinh Hoạt Ultreya                          

                    

Kính mời quý anh chị cố gắng đến tham dự buổi sinh hoạt Ultreya hàng tháng của Phong Trào thật đông đủ để chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa và nâng đỡ nhau trong tinh thần Học đạo, Sùng đạo, Hành đạo,ngỏ hầu sống trọn vẹn Ngày Thứ Tư theo thánh ý Chúa.

Khối Hậu Kính Mời,

Antôn Trần Văn Hộ

Ghi chú: Xin quý anh chị mang theo bảng da để tiện xưng hô và làm quen

Ngày (Event Date): 
Friday, July 10, 2015
Thông báo: 
Họp liên nhóm