Ultreya/TLĐ 7:00 - 9:30

Primary tabs

TLD: Năm Thánh Giuse - Cha Nguyễn Văn Huyền

 

https://us02web.zoom.us/j/89354788625?pwd=V0hkcTN0TGhwakJSU2NMU2VkdnV0QT09

 

Meeting ID: 893 5478 8625

Passcode: 634689

Event Date: 
Friday, May 14, 2021 - 19:00